แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เปิดสอบบรรจุครูเทศบาล ภูเก็ต แล้วครับ
โพสโดย
krootessaban
การเปิดสอบบรรจุครูเทศบาลเมืองภูเก็ต  มีการเปิดสอบหลายอัตราขอให้เพื่อนๆ ตั้งใจ และขอให้สอบเป็นคุณครูเทศบาลใ้ห้ได้กันทุกคนนะครับ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    จำนวน  57  อัตรา   ในรายวิชา ดังนี้

1)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน    8    อัตรา

2)สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน    6    อัตรา

3)สาขาวิชาภาษาไทย  จำนวน    9    อัตรา

4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน    4    อัตรา

5)สาขาวิชาสังคมศึกษา  จำนวน    5   อัตรา

6)สาขาวิชาศิลปศึกษา  จำนวน    3    อัตรา

7)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน    2    อัตรา

8)สาขาวิชานาฎศิลป์  จำนวน    3    อัตรา

9)สาขาวิชาดนตรีไทย  จำนวน    2    อัตรา

10)สาขาวิชาดนตรีสากล  จำนวน    4    อัตรา

11)สาขาวิชาวัดผล  จำนวน    1    อัตรา

12)สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  จำนวน    3    อัตรา

13)สาขาวิชาประถมศึกษา  จำนวน    1    อัตรา

14)สาขาวิชาแนะแนว  จำนวน    1    อัตรา

15)สาขาวิชาคหกรรม  จำนวน    2    อัตรา

16)สาขาวิชาเคมี  จำนวน    1    อัตรา

17)สาขาวิชาชีววิทยา  จำนวน    1    อัตรา

18)สาขาวิชาภาษาจีน  จำนวน    1    อัตรา

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน  ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ  120.-บาท ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยยื่นใบสมัครได้ ณ  ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต   อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7621-2725 ต่อ 512, 0-7621-2895

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต  เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ประจำปี พ.ศ. 2555

ภาคผนวก ก.  รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ภาคผนวก  ข  รายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

โพสโดย : krootessaban
IP : 101.51.15.71
โพสเมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2555,08:54 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: